A jeni gati?

Ky është hapi juaj i parë drejt zhvillimit profesional dhe punësimit në Gjermani. Tani mund të regjistroheni për të filluar programin e DEKRA Akademie në Kosovë. Pasi që ti plotësoni të dhënat tuaj do të ju kontaktojmë për hapat e mëtutjeshëm. Suksese!

  Të dhënat personale
  1. Emri*

  2. Mbiemri*

  3. Gjinia*

  4. Ditëlindja*

  5. Numri i Celularit*

  6. Email adresa*

  7. Vendbanimi*

  8. Mosha* Nese jeni më të moshuar se 40 nuk mund të aplikoni.

  Shkollimi

  Në program mund të regjistrohen kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë ose janë në vitin e fundit të shkollës së mesme të mjekësisë, dhe/ose kandidatët që kanë përfunduar fakultetin e infermierisë ose janë në vitin e fundit të fakultetit të infermierisë.

  1. Shkolla e mesme e mjekësisë*

  2. A e keni perfunduar shkollën e mesme të mjekësisë apo jeni ne vitin e fundit?*

  3. A jeni licensuar si infermier/e pas shkollës së mesme të mjekësisë?*

  4. Fakulteti i infermierisë:*

  5. Jeni licensuar pas përfundimit të fakultetit të infermierisë?*

  6. Niveli i gjuhës *Nëse keni njohuri të gjuhës gjermane ose keni përfunduar ndonjë kurs të gjuhës gjermane, ju lutem zgjidhni nivelin të cilin e keni përfunduar në pjesën që vijon:
  7. Niveli:

  8. Kursi
  9. Qyteti se ku doni të ndjekni trajnimin:*

  10. Ku jeni informuar për DEKRA Akademie?

  sqAlbanian