Rrugëtimi juaj!

Kush mund të regjistrohet?

Në programin tonë mund të regjistrohen të gjithë infermierët e përgjithshëm ose të pediatrisë që plotësojnë kushtet e mëposhtme.

Kanë mbaruar me sukses ose janë në përfundim të shkollës së mesme të mjekësisë.

Kanë mbaruar me sukses ose janë në përfundim të studimeve Bachelor të infermierisë.

Kanë një licencë infermierie ose janë duke ndjekur praktikën për licencim pas studimeve të shkollës së mesme ose Bachelor.

Mund te regjistrohen edhe të gjithë ”Mekanikët, Elektriçistët, Shofer Kamioni, IT, Edukator, dhe Specialistë Kondicioneri që duan të punësohen në Gjermani.

Niveli fillestar A1 - A2

Ne ofrojmë posaçërisht kurse të nivelit fillestar A1-A2. Këto dy kurse synojnë të zhvillojnë kompetencat dhe aftësitë gjuhësore të studentëve në mënyrë që të jenë të përgatitur për intervistën me punëdhënësin.

Zgjedhja e një vendi pune

Pasi kandidatët të kenë përfunduar me sukses nivelin e gjuhës gjermane A1 + A2, ata do të jenë në gjendje të zgjedhin një punëdhënës në mbi 2.000 vende në Gjermani, duke kaluar këto procese:

Përgatitja e CV-së

Trajnimi për intervistën e punës

Mbështetje gjatë intervistës

Kontrata e punës

Nostrifikimi i dokumenteve

Pasi kandidatët të kenë përfunduar me sukses nivelin B1 të gjuhës gjermane, dokumentet e tyre do të dërgohen në Gjermani për njohje. Në këtë pikë, kandidati DUHET t’i ketë dokumentet e listuara më poshtë:

Diplomën e Shkollës së Mesme ose Diplomën Bachelor

Licencën e infermierisë

Certifikatën B1 Telc (e pranueshme edhe nga Goethe ose OSD)

Kontratën e punës me një nga punëdhënësit tanë

B1 - B2 + Gjuha profesionale për infermierët

Qëllimi i këtyre kurseve është të zhvillojnë aftësitë e kandidatëve për të folur rrjedhshëm, për të komunikuar në mënyrë efikase në situata shoqërore dhe profesionale si dhe për të shprehur mendime dhe deklarata.
Në këto kurse, kandidatët do të jenë plotësisht të përgatitur për të gjitha aspektet dhe përmbajtjet e provimeve të telc.
Kandidatët që kanë sukses në provime marrin certifikatën telc, e cila është parakushti për të aplikuar për njohjen e diplomës së infermierisë në Gjermani.

Përgatitja për Provimin Profesional - Moduli 5

Përgatitje adaptive për pjesën teorike dhe praktike të provimit profesional për infermierët në Gjermani.

Provim Profesional për infermierë në Gjermani

Kandidatët që kanë sukses në provimin profesional (Fachkenntnisprüfung) do të kenë mundësinë të punojnë si infermierë në Gjermani me të drejta dhe privilegje të barabarta me kolegët e tyre Gjerman.

Fillo punën në Gjermani!

Ky është hapi i fundit i projektit për kandidatët tanë. Pasi të kenë mbaruar me sukses trajnimin për gjuhë dhe trajnimin praktik, si dhe çdo proces administrativ, kandidatët do të marrin vizën e punës për në Gjermani dhe biletën e avionit.
Gjithçka që ju duhet tani është:

Një fytyrë e lumtur

Energji pozitive

Të argëtohemi

Dhe Fat i Mbarë!

Regjistrohu në Gjermani
3000

KANDIDATË TË TRANSFERUAR NË GJERMANI

4000

KANDIDATË NË MBARË BOTËN

120

klinika dhe institucione të kujdesit për të moshuarit në Gjermani

6

Kontinente në të cilët jemi prezent.

Benefitet e DEKRA Akademie

Kurse Falas
Mbështetje administrative
Zgjedhja
Licenca gjermane

Të diplomuarit më të fundit në DEKRA Akademie Kosovo.

DEKRA Akademie në Kosovë u themelua zyrtarisht në 2019 dhe ka hapur dyert për infermierët e licencuar që duan të punojnë në Gjermani. Ne jemi krenar për suksesin e kandidatëve tanë të treguar në klinika në të gjithë Gjermaninë.

DEKRA Akademie është një nga kompanitë më të mëdha të aftësimit profesional në Gjermani.

Regjistrohu

Hamez Elezaj, Gjakovë

Innere Mission München

Jetmir Zumeri, Ferizaj

Haus Edelberg Senioren Zentrum, Plochingen

Iliriana Fazliu, Ferizaj

Muenchenstift Clinic München

Miranda Isufi Kastrati

Median Klinik Ottenhöfen

Çka ka t’re?

Mirë se vini në DEKRA Akademie!

Rrugëtimi juaj!

Duke shikuar këtë video do të kuptoni se kush mund të regjistorohet, si të regjistrohet, si ju ndihmon DEKRA Akademie në këtë proces, dhe çka mund të përfitoni me këtë program.

sqAlbanian